رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بعضی از مسائل رخ داده در هنگام برف غیرقابل توجیه است گفت: اگر چنین برفی کل استان گیلان را در بر بگیرد مشکلات، غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، احمد سیاوش‌پور با بیان اینکه باید از ظرفیت مردم در تمامی کارها استفاده شود اظهار داشت: نباید توقعات را در جامعه افزایش دهیم و با برگزاری نشست‌های مختلف نمی‌توانیم افکار عمومی را قانع کنیم.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه ستاد بحران، ستاد پیش بینی و پیشگیری است بیان کرد: باید آسیب شناسی‌های مختلف در خصوص برف در کمیته‌های تخصصی در استان گیلان مورد بررسی قرار بگیرد.

سیاوش‌پور با بیان اینکه بعضی از مسائل رخ داده در هنگام برف گیلان غیرقابل توجیه است گفت: اگر چنین برفی کل استان گیلان را در بر بگیرد مشکلات، غیرقابل پیش بینی خواهند بود.

رئیس یرکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها در استان گیلان ضعیف است تصریح کرد: باید اعتبارات کافی برای کاستی‌های استان گیلان در نظر گرفته شود تا مردم  با مشکلات مختلف در مواقع بحرانی روبرو نشوند.

سیاوش‌پور با بیان اینکه بعضی از کاستی‌های استان گیلان مربوط به گذشته است توضیح داد: جلساتی برای حل مشکلات ناشی از برف با توجه به آسیب شناسی‌ها باید برگزار گردد.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در این نشست در مورد وقوع بلایای طبیعی در استان گیلان اظهار داشت: به جهت قرار گرفتن ایران در اقلیم خاص بیش از 36 نوع بلایای طبیعی در ایران اتفاق می‌افتد.