جمالی گفت: باید مشخص شود کدام شرکت‌ دارویی و تجهیزات پزشکی در چه زمانی و به چه میزانی ارز گرفته و در کجا وارداتش را نگهداری می‌کند و در چه فرآیندی آن را به فروش می‌رساند.

به گزارش ندای گیلان،منوچهر جمالی در گفت‌وگویی درباره چگونگی اختصاص و تامین ارز به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، گفت: شاید در شرایط فعلی مشکلات ما برای اختصاص ارز به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بیشتر شود اما راه‌حل این موضوع پیچیده نیست.

وی توضیح داد: باید در وهله اول نیازمندی‌های دارویی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز احصا شود بدان معنا که هر شهرستان و استان به چه میزان دارو، وسایل و تجهیزات به صورت ماهانه و سالانه نیاز دارد در چنین شرایطی می‌توان تعیین کرد که چه میزان ارز لازم است تا دارو و تجهیزات تامین شود و به نسبت آن به شرکت‌ها اختصاص پیدا کند.

جمالی تاکید کرد: باید مشخص شود شرکت‌ها با ارز اختصاص داده شده چه کالایی در چه زمانی و به چه مقدار وارد کرده و کجا نگهداری می‌کنند و با چه قیمتی به فروش می‌رسانند، این یک فرآیند ساده است که اگر رعایت شود تخصیص ارز دچار مشکل نخواهد شد. اینها همه به تعریف فرآیند دقیق نیاز دارد، فرآیندی که مبتنی بر نظارت هم باید باشد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: باید مشخص شود چه افراد و چه شرکت‌هایی این ارز را می‌گیرند تا بتوان نحوه واردات کالاهایی را که به فروش می‌رسند مورد رصد و نظارت دقیق قرار داد. به نظرم تاکنون این نظارت و رصد دقیق نبوده است بدان معنا که ما نمی‌دانیم در فلان شهرستان چقدر به دارو و تجهیزات نیاز است تا بر اساس آن ارز را به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهیم.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی دیگر مشکل تامین ارز و نقدینگی وجود ندارد، می‌دانیم که نقدینگی را چطور مصرف کرده و به چه شرکت‌هایی بدهیم. ما در کل کشور شبکه گسترده دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم که می‌توان از طریق آنها رصد و نظارت کامل را انجام داد که همه چیز با حساب و کتاب باشد.