شهردار گفت: باید از افراد متخصص،متعهد و با اخلاق در حوزه های درآمدی شهرداری استفاده شود تا با تدابیر لازم به افزایش درآمدزایی شهرداری کمک کنند.

به گزارش ندای گیلان ،جلسه شورای معاونین شهرداری رشت به ریاست شهردار رشت برگزار شد.

این جلسه که با حضور معاونین شهردار و مدیران درآمدی مرکز و مناطق شهرداری همراه بود مباحث حوزه درآمدی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد احمدی شهردار رشت در این جلسه با تاکید بر اهمیت حوزه های درآمدی شهرداری اظهار کرد: درآمد و خدمات با هم ارتباط مستقیم دارند و برای ارائه خدمات مناسب باید درآمد کافی کسب کنیم.

شهردار تصریح کرد: باید از افراد متخصص،متعهد و با اخلاق در حوزه های درآمدی شهرداری استفاده شود تا با تدابیر لازم به افزایش درآمدزایی شهرداری کمک کنند.

احمدی به نقش مهم مسئولان درآمدی مناطق شهرداری اشاره کرد و افزود: باید تمام ظرفیت ها و شیوه های درآمدزایی شهرداری شناسایی شود و نقش مدیران و کارشناسان درآمد مناطق بسیار حائز اهمیت است.

ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: مناطق شهرداری در مقایسه با سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی در تحقق  درآمد و بودجه مصوب شده دارند.

وی به فعال شدن تیم های شناسایی درآمدی در مناطق شهرداری تاکید کرد.

در ادامه جلسه مدیران درآمدی مرکز و مناطق شهرداری به ارائه نقطه نظرات و راهکارها برای افزایش درآمد شهرداری پرداختند.