سید حمید حسینی در بازدید دوره ای از کانون اصلاح و تربیت و زندان زنان گفت : باورها و اعتقادات مذهبی به‌عنوان مهم‌ترین عامل حفاظت کننده در پیشگیری از ارتکاب جر م است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سید حمید حسینی مدیر کل زندان‌های گیلان در بازدیدهای دوره ای و فصلی خود از زندانهای استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت استان و زندان زنان رشت بازدید و از نزدیک به بررسی اقدامات و فعالیتهای این مرکز پرداخت.

مدیرکل زندانهای گیلان در بازدید خود از این مجموعه گفت : زندانیان کانون و نسوان ویژ گی‌های منحصر بفردی  دارند  و از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند و نگرش منفی جامعه نسبت به تحمل کیفر   مددجویان  نسوان و کانون اصلاح و تربیت  از مهمترین مشکلات این گروه از زندانیان می باشد براین اساس علاوه  بر برنامه ریزی برای حرفه آموزی و اشتغال آنان، مشاوره با خانواده به منظور پذیرش  این دسته از زندانیان در خانوادها بعد از آزادی،  از اولویت های  ما است.

سید حمید حسینی  اجرای برنامه های اصلاحی ، تربیتی درایام حبس که متناسب با ظرفیت های زندانیان و با مشارکت آنان انجام می گیرد را عامل موثر درتوانمند سازی زندانیان عنوان کرد و گفت : تقویت باورها و رفتارهای اسلامی درایام حبس که ازطریق برگزاری کلاس های عقیدتی اجرا می گردند در جلوگیری از بازگشت زندانیان  به زندان  موثر است و  باورها و اعتقادات دینی  مهم‌ترین عامل محفاظت کننده در پیشگیری از ارتکاب جر م است.

مدیرکل زندانهای استان گیلان  در ادامه  بازدید از  بندهای کانون و نسوان   با یکایک مددجویان دیدار  و از وضعیت جرائم ارتکابی و پرونده قضایی مطلع و ضمن استماع مسائل و مشکلات قضایی آنان   دستورات لازم را صادر کرد.

  • نویسنده : مدیر کل زندانهای گیلان عنوان کرد: