معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: بانک‌ها پنجشنبه‌ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات.

به گزارش ندای گیلان از رشت؛معاون سازمان امور استخدامی اظهار داشت: بانک‌ها پنجشنبه‌ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات.

مهدی یزدان پناه افزود: تقویم آموزشی مدارس تغییر می‌کند؛ در برخی نقاط کشور آغاز مدارس از ۱۰ شهریور می‌شود.