فرماندار آستارا گفت: بنا به تاکید رئیس جمهوری و استاندار گیلان، استفاده از توان بانوان و نیروی جوان باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و امسال این امر در آستارا عملی خواهد شد.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار شهرستان آستارا گفت: باید توان و ابتکار عمل جوانان در حوزه های مدیریتی دستگاه های اجرایی بکار گرفته شود تا خدمات رسانی دولت با تحرک بیشتر پیش برود.

حسن رستم زاددر جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در فرمانداری آستارا  افزود: بنا به تاکید رئیس جمهوری و استاندار گیلان، استفاده از توان بانوان و نیروی جوان باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و امسال این امر در آستارا عملی خواهد شد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی در برنامه های فرهنگی جوانان همکاری کنند و برای تاثیر گذار بودن برنامه ها، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده شود.
وی ادامه داد: هنرمندان آستارا از لحاظ توانمندی در سطح بالایی قرار دارند و بسیاری از موضوعات مرتبط با جوانان با زبان هنر قابل انتقال  و بیان است.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستاراگفت: جوانان فعال و نخبه حوزه های مختلف شایسته تجلیل هستند و نبود مهارت، عامل مهمی در بیکاری آنهاست و باید برای توانمندسازی آنان اقدامات بیشتر صورت گیرد.