محمد حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت با اشاره به آموزش زندانیان استان در رشته های مهارتی اظهار داشت:آموزش مددجویان به منظور توانمند سازی آن ها جهت اشتغال مفید و مولد پس از آزادی جهت تامین معاش و بازگردانی از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به محیط زندان و همچنین تاثیر مثبت روحی، روانی و تربیتی در زندانیان در دوران محکومیت به حبس صورت می پذیرد.

آموزش بیش از ۲۷۰۰ نفر از زندانیان گیلان در سال ۹۷

وی با بیان اینکه در سال گذشته  ۲ هزار و ۷۳۳ نفر از زندانیان استان آموزش فنی و حرفه ای را گذرانده اند گفت: بیشترین فراوانی آموزش برای این قشر در خوشه صنعت و گروه معماری و صنایع خودرو می باشد.

۲۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای گیلان به رشته های اشتغال زای طرح تکاپو اختصاص می یابد

حسینی با تصریح بر اینکه مقرر شده بیش از ۲۰درصد از آموزش های فنی و حرفه ای در سال جاری در راستای طرح تکاپو صورت بپذیرد خاطرنشان کرد: اجرای طرح توسعه کسب و کار اشتغال پایدار تکاپو در رسته فعالیت های رفتاری اطلاعات،گیاهان دارویی، پوشاک و گردشگری است.

صنعت و معماری رشته های پر طرفدار آموزشی در فنی و حرفه ای گیلان

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان بیشترین تقاضای آموزش در مراکز فنی و حرفه ای گیلان را در خوشه صنعت و گروه آموزشی معماری عنوان کرد و افزود: ۳۶ هزار و ۲۷۲ نفر از آموزش های فنی و حرفه ای  گیلان در سال گذشته بهره مند شده اند.

۵ هزار و ۸۰۰ کارگر گیلانی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند

این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ندای گیلان در خصوص آموزش کارگران در استان خاطرنشان کرد: ۵ هزار و ۸۴۴ نفر از کارگران استان طی سال گذشته در ۲۳ گروه آموزشی مهارت آموخته اند  که بیشترین فراوانی آن در گروه ایمنی و بهداشت است.