مدیر کل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به ارتباط حرم مطهر «فاطمه اخری» با بافت اطراف خود، گفت: بافت مسکونی اطراف این حرم باید ساماندهی شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، ماکان پدرام صبح دوشنبه در جلسه کارگروه طرح توسعه حرم فاطمه اخری (خواهر امام) رشت، گفت: اداره کل راه و شهرسازی به اندازه خود در طرح توسعه حرم سهیم خواهد بود.

وی با اشاره به تصویب طرح تفضیلی منطقه دو شهر رشت در سال ۹۲، افزود: طرح توسعه حرم باید طبق نقشه راهی که منطبق با طرح تفضیلی است، اجرا شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه در اجرای طرح توسعه حرم فاطمه اخری به موارد میراثی باید اهمیت داده شود، اضافه کرد: آستان مقدس حرم فاطمه اخری میراث معنوی شهر رشت است.

پدرام با اشاره به اینکه آستان مقدس حرم فاطمه اخری با بافت اطراف خود ارتباط داشته و طرح جامع توسعه حرم که مصوبه طرح تفضیلی دارد باید با رعایت این ارتباط تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: این آستان صحن بزرگ‌تر و راه‌های دسترسی بیشتر نیاز داشته و طولانی شدن طرح توسعه کار را در مرحله اجرا سخت‌تر می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تأکید کرد: بافت‌های مسکونی اطراف حرم فاطمه اخری ساماندهی شود.