بازرس کل گیلان گفت: سیاه نمایی از گیلان موجب فرار سرمایه گذاران و بدنامی استان می شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بازرس کل گیلان امروز در آخرین نشست خبری خود در رشت با تشریح عمده‌ترین اقدامات ۵ سال گذشته‌بازرسی در استان گفت: در این مدت ۱۳۹ فقره پرونده‌ی قضایی از دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های عمومی غیر دولتی در استان تشکیل شده و ۸۱ مدیر و شهردار متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

سیف الله مسرور با بیان اینکه بطور معمول ۶۰ تا ۶۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به محاکم قضایی در حوزه‌ی تخلف ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی منتهی به صدور محکومیت قضایی می‌شود افزود: همچنین در ۵ سال گذشته ۴۰۰ فقره پرونده‌ی تخلفات ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی هم به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه ارسال شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بازرس کل گیلان همچنین افزود: مجموع افرادی که در قالب تشکیل پرونده‌های تخلف اداری به محاکم قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها در گیلان معرفی شده اند ۶۵۱ نفر است که ۸۱ نفر از آنان مدیر، مدیر کل و شهردار بوده اند.

وی همچنین از ارسال ۵۹۵ گزارش اصلاحی به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی استان در طول ۵ سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این گزارشات در قالب ۲ هزار و ۳۰۲ پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی ارایه شده تا روند اداره‌ی امور در محیط اداری استان بهبود و ارتقاء یابد و در همین راستا ۷۰ درصد پیشنهادات اصلاحی ارایه شده از سوی سازمان‌های مربوطه اجرایی شده است.

سیف الله مسرور در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات سه سال گذشته‌ی بازرسی گیلان در حوزه‌ی خلع ید زمین‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی استان اشاره و تصریح کرد: در همین رابطه ۳۳ هکتار از زمین‌ها با کاربری صنعتی، به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان که دریافت کنندگان آن نسبت به شروع فعالیت تولیدی اقدام نکرده بودند، خلع ید شد و در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این مدت ۹۰۰ هکتار هم از زمین‌های ملی حوزه‌ی منابع طبیعی از متجاوزان عرصه‌های طبیعی خلع ید شد.

بازرس کل گیلان در پایان از بازپس گیری ۴۰ معدن غیرفعال و تحویل آن به اداره‌ی کل صمت گیلان برای واگذاری به افراد واجد صلاحیت خبر داد و گفت: ارزش این معادن غیر فعال استان هم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بازرس کل گیلان گفت: سیاه نمایی از گیلان موجب فرار سرمایه گذاران و بدنامی استان می شود

سیف الله مسرور به مدت ۸ سال و ۵ ماه سمت بازرس کل گیلان را برعهده داشته است.