معاون رئیس جمهور به نمایندگی از دولت سیزدهم به شهرستان لنگرود رفت و از پروژه های شهرستان لنگرود بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان از لنگرود،رئیس جمهور و هیئت همراه وی در پانزدهمین سفر استانی خود صبح جمعه وارد گیلان شدند تا از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان این سفر یک روزه و به نمایندگی از دولت سیزدهم به شهرستان لنگرود رفت.

بازدید از وضعیت شهرک صنعتی یعقوبیه شهرستان لنگرود و پروژه کنارگذر این شهرستان از جمله برنامه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

گفتنی است که میرکاظمی پس از بازدیدهای میدانی، در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود حضور می‌یابد تا به همراه سایر مسئولان استانی مشکلات بخش‌های مختلف این شهرستان را پیگیری کند.