یکی از اقدامات مهم در هفته زمین پاک بازدید از پاسگاه های محیط بانی و بررسی مشکلات آنها توسط مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان بود.

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا،رضا زمانی از پاسگاه محیطبانی سلکه شهرستان صومعه سرا بازدید کرد ، از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرار گرفت و کمبودها و مشکلات موجود این پاسگاه را  مورد بررسی قرار داد.
بر پایه این گزارش در بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان از این پاسگاه محیط بانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، سرپرست اموراداری و پشتیبانی ، فرمانده بسیج پایگاه امیرالمومنین (ع)  این اداره کل نیز حضور داشتند .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در بازدید از پاسگاه سلکه پای صحبت محیط بانان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست نشست و در این دیدار صمیمانه افراد حاضر در پاسگاه مسائل و مشکلات موجود را مطرح کرده و از سوی دکتر زمانی قول مساعدت و همکاری  داده شد .
گفتنی است در پایان این بازدید از دو محیط بان بازنشسته این پاسگاه بنام های عظیم شاکر و دولت فر با اهدا لوح تقدیر قدردانی گردید.