سرپرست فرمانداری ماسال به اتفاق مدیر کل بحران استانداری گیلان از مناطق آسیب دیده بازدید و بر لزوم تسریع در روند بازسازی این مناطق تاکید کردند.

به گزارش ندای گیلان از ماسال، در پی بروز بحران سیل در شهرستان ماسال و تخریب بخشی از زیرساخت های ارتباطی شهرستان، سرپرست فرمانداری ماسال به اتفاق مدیر کل بحران استانداری گیلان ضمن بازدید از بخش های آسیب دیده در سیل اخیر بر لزوم تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب دیده تاکید کردند.
لزوم ساماندهی رودخانه های خالکایی و مرغک و بازسازی مناطق آسیب دیده بر اساس تهیه طرح علمی مبتنی بر مهندسی دقیق رودخانه از جمله دیگر مواردی بود که مورد تایید دو طرف قرار گرفت.
بازدید از پروژه های تثبیت بستر رودخانه خالکایی در محدوده پل شهر ماسال و بازسازی جاده تاسکوه و بازدید از مناطق آسیب دیده سیل در روستاهای چاله سرا، امام زاده شفیع و کفود بخش شاندرمن از برنامه های سفر مدیر کل بحران استانداری به شهرستان ماسال بود.