نماینده عالی دولت در استان به صورت سرزده از دفاتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری، امور اجتماعی و فرهنگی و حراست استانداری گیلان بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، اسدالله عباسی در راستای نظارت بر حوزه های ستادی و نیز روند اقدامات و ارائه خدمات، از دفاتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری، امور اجتماعی و فرهنگی و حراست استانداری گیلان بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

استاندار گیلان در این بازدیدها بر ضرورت بهبود روند آموزش مدیران و کارکنان و هدایت پژوهش ها به موضوعات محوری استان، بهینه سازی فضای اداری استقرار کارکنان، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد، تقویت فعالیت های فرهنگی نوآورانه و متناسب با نیاز روز و نظارت شایسته بر عملکرد کارکنان در جهت پاسخگویی صحیح به مردم تأکید کرد.

وی تقویت سرمایه اجتماعی را از مهمترین مأموریت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ستاد استانداری به عنوان عالی ترین نهاد اجرایی در سطح استان باید در نحوه خدمت رسانی برای سایر دستگاه ها، نماد بارز و الگو باشد تا شاهد اثرگذاری و راهگشایی تصمیمات در حوزه های مختلف باشیم.

 عباسی همچنین در حاشیه این بازدیدها ضمن گفت و گو با برخی از مراجعان، دستورهای لازم برای رفع مشکلات آنان را صادر کرد.