طی بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، چگونگی ارایه خدمات دندانپزشکی در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت، ارسلان سالاری –رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه اسماعیل نور صالحی -معاون درمان دانشگاه، از کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت به طور سرزده بازدید به عمل آورد و چگونگی ارائه خدمات درمانی و عملکرد این مرکز را مورد بررسی قرار داد.