به منظور تکریم و ارج نهادن به سالمندان، دو عضو شورای اسلامی شهر به همراه شهردار رشت از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان بازدید کردند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی ، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهـردار رشـت  به منظور تکریم معلولان و سالمندان از آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان بازدید کردند.

آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان در سال ۱۳۴۵ به همت نیکوکاران آیت الله ضیابری، دکتر حکیم زاده، آرسن میناسیان، استقامت و چینی چیان به منظور نگهداری و پناه دادن به قشر آسیب دیده و محروم جامعه اعم از سالمند و معلول در سلیمانداراب رشت آغاز به کار کرد و اکنون حدود ۵۵۰ نفر از نیازمندترین اقشار را به طور رایگان و شبانه روزی تحت حمایت خود قرار داده است.