نماینده مردم رشت بر ضرورت جلوگیری از نابسامانی بازار برنج و چپاول واسطه گران و رانت خواران تاکید کرد و افزود: به دلیل واردات و توزیع برنج خارجی و ضعف برنامه ریزی دولت کشاورزان در این فصل متضرر می شوند.

به گزارش ندای گیلان،سید علی آقازاده در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی، گفت: اگر برنامه ریزی مناسبی در این فصل و طی ۳ تا ۴ ماه  پیش رو برای خرید تضمینی برنج انجام نشود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جلوگیری از نابسامانی بازار برنج و چپاول واسطه گران و رانت خواران تاکید کرد و افزود: ضروری است حمایت بیمه ای از کشاورزان مورد توجه قرار گیرد زیرا بارندگی های شدید اخیر در فصل برداشت خسارات زیادی را به کشاورزان استان های شمالی وارد کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از واردات و توزیع برنج خارجی در این فصل، ادامه داد: به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت کشاورزان در این فصل متضرر می شوند؛ همچنین می طلبد بحث ساماندهی منابع آب و آب بندرها مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

آقازاده بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری و غارت زمین های کشاورزی تاکید کرد و گفت: نیاز است دولت به کنترل گرانی ارزاق عمومی توجه ویژه ای داشته باشد.