مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه پیش بینی های اقلیمی حکایت از نرمال بودن بارش ها در فصل بهار در سطح استان دارد گفت: نرم افزارهایی که در گوشی های موبایل پیش بینی ارائه می کنند بصورت ماشینی بارگذاری شده و تجارب کارشناسان محلی در آنها لحاظ نمی شود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت در خصوص وضعیت هوای استان در ماه های آینده برای بخش کشاورزی استان اظهار داشت:با توجه به بارش های اخیر در استان و حوضه آبریز سد سفید رود، بنظر می رسد که چالش کمتری در حوضه آب و کشاورزی بویژه در نواحی که تحت آبیاری سد سفیدرود هستند ، در سال آبی پیشرو وجود داشته باشد.

بارش های بهاره در گیلان نرمال خواهد بود

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه از سوی دیگر پیش بینی های اقلیمی نیز حکایت از نرمال بودن بارش ها در فصل بهار در سطح استان دارد اظهار داشت: همچنین اداره کل هواشناسی گیلان بطور ویژه در زمینه هواشناسی کشاورزی فعالیت نموده و بصورت هفتگی  و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی استان ، توصیه های هواشناسی کشاورزی صادر می کند. که از طرق مختلف در اختیار کاربران قرار دارد.

وی در خصوص نرم افزارهای خارجی پیشی بینی هوا و میزان دقت و قابل اعتماد بودن ان ها با تصریح بر اینکه نرم افزارهایی که در گوشی های موبایل پیش بینی ارائه می نمایند ، می توانند بعضی از نیازهای کلی و روزانه کاربران و مردم را پوشش دهند گفت: اما از آنجا که دسترسی به اطلاعات پایه و اقلیمی منطقه و نیز ویژگی های محلی ندارند در بعضی موارد با چالش هایی روبرو هستند.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود:بعنوان نمونه این نرم افزارها توانایی پیش بینی بعضی از پدیده های هواشناسی نظیر باد گرم را ندارند.

دادرس با تاکید بر اینکه این نرم افزارها بصورت ماشینی بارگذاری شده و تجارب کارشناسان محلی در آنها لحاظ نمی شود خاطرنشان کرد: بنابراین این نرم افزارها در مواردی با خطا همراه هستند و همچنین دقت این نرم افزارها بیش از پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور و یا ادارات کل استانها نیست.

وی با اشاره به اینکه این سایت ها نیز با نزدیک شده به زمان پیش بینی شده ، پیش بینی خود را تغییر داده و اصلاح می نمایند خاطرنشان کرد: از آنجا که اطلاعات لحظه ای ایستگاههای هواشناسی استان و کشور بصورت بین المللی پخش می شوند این سایت ها از داده های لحظه ای ایستگاهها نیز استفاده نموده و آنها برای مردم نمایش می دهند.

دادرس در پایان گفتگو با ندای گیلان بیان داشت:در اینجا باید بر این نکته تاکید کنم که در همه جای دنیا ، پیش بینی های صادر شده با عدم قطعیت همراه است و همه پیش بینی ها چه داخلی و چه خارجی با درصدی از احتمال بیان می شوند و همواره درصدی از خطا وجود دارد و این موضوع صرفا شامل هواشناسی ایران نیست و مربوط به علم هواشناسی می باشد. معادلات حاکم بر جو از دسته معادلاتی هستند که حل دقیق ندارند و با تقریب حل می شوند.