هواشناسی اعلام کرد از امشب آسمان گیلان ابری و با باد و باران همراه است.

به گزارش ندای گیلان،مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری است که گاهی با افزایش ابر، مه آلود شدن و در برخی مناطق با رگبار باران و رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

محمد دادرس افزود: از اواخر وقت امروز رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق گیلان شدید می‌شود.
وی گفت: شرایط جوی گیلان فردا با کاهش دما، گاهی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق در برخی مناطق شدید پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: این شرایط جوی تا اوایل هفته آینده در گیلان ادامه دارد.
وی افزود:امروز دریای خزر با ارتفاع موج ۳۰سانتی متر تا یک متر برای فعالیتهای دریانوردی و گردشگری دریایی گاهی نامناسب است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر فردا با ارتفاع موج ۴۰سانتی متر تا یک مترو ۲۰سانتی متر برای اینگونه فعالیتها نامناسب است.