مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اهدای عضو جوان فومنی به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش ندای گیلان از فومن، سیامک ریماز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ اهدای عضو در گیلان صورت گرفته که آخرین پیوند عضو سال به نام امیرحسین نظری ۲۳ ساله اهل روستای لولمان فومن ثبت شد.

وی با بیان اینکه اهدای عضو این جوان فومنی به ۲ بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید، افزود: ۲ کلیه فرد یاد شده به مردی ۳۰ ساله و خانم ۵۷ ساله پیوند زده شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیلان با بیان اینکه این بیمار به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، گفت: اعلام رضایت برای اعضا از سوی خانواده شرط اصلی انجام پیوند است.

ریماز با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو در گیلان نهادینه شده است، اضافه کرد: ۳۷ مورد اهدای عضو با رضایت خانواده‌های بیماران دچار مرگ مغزی در استان گیلان در سال گذشته به ثبت رسیده است.