با صدور احکامی از سوی استاندار گیلان، سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری لاهیجان، سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان و بخشداران عمارلو و نیز خورگام شهرستان رودبار منصوب شدند.

به گزارش ندای گیلان از لاهیجان، اسدالله عباسی استاندار گیلان، با صدور احکام جداگانه ای، اسدالله نظری را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لاهیجان، مرتضی نجف نژاد به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی لاهیجان، اصغر نصیری به عنوان بخشدار بخش عمارلو و محمدرضا باقری به عنوان بخشدار بخش خورگام شهرستان رودبار منصوب کرد.