مجمع انتخابات رئیس هیئت وزنه برداری گیلان با حضور «علی مرادی» رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران، «مسعود رهنما» مدیرکل ورزش و جوانان گیلان پیش از ظهر امروز برگزار و اصغر ابراهیمی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش ندای گیلان،اصغر ابراهیمی در پایان مجمع انتخابات ریاست هیئت وزنه برداری گیلان با کسب ۱۴ رأی موافق برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

درپایان مجمع انتخابات ریاست هیات وزنه برداری گیلان که باحضور علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری و مسعودرهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان در رشت برگزارشد،اصغر ابراهیمی با 14 رای همه اعضای مجمع برای 4سال دیگر به عنوان رییس هیات وزنه برداری گیلان انتخاب شد.
جوادسپاسگزار و زهره حاج موسایی دو کاندیدای ریاست هیات، انصراف خود را به نفع ابراهیمی درجلسه اعلام کردند.