معاون سیاسی ، اجتماعی فرمانداری رشت بیان کرد:امنیت زیربنای پیشرفت هر جامعه است.

به گزارش ندای گیلان،  علیرضا انصاری ، معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت ، در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت شهرستان رشت ، از امنیت به عنوان زیربنای پیشرفت هر جامعه یاد نمود و اظهار داشت: یکی از فاکتورهای مورد سنجش و ارزیابی در بحث امنیت، فاکتور “سرقت” است ، که باید به صورت کارشناسی شده، ریشه یابی شده تا بتوان به مقابله با آن پرداخت.
وی در ادامه افزود: سرقت یک رفتار واکنشی است که دلایل و زمینه های متفاوتی داشته و نمی توان همهعلل و عوامل وقوع آن را ریشه  کن نمود، اما می توان تا حد توان آن را مهار کرد.
انصاری با اشاره به آثار منفی مادی و معنوی سرقت در تار و پود جامعه ، تصریح کرد: سرقت  احساس امنیت را در جامعه زیر سوال برده و در صورت رواج آن ، اعتماد اجتماعی خدشه دار شده و هرج و مرج  زیاد می شود.
معاون سیاسی – اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت ، تمامی دستگاه های عضو این کمیته را به فراخور وظیفه خود ، در این زمینه ، مکلف دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل وقوع و شیوع سرقت در جامعه ، نابسامانی وضعیت اقتصادی آن جامعه بوده که باید کنترل ها،  اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای نیز افزایش یابد.
وی در ادامه تصریح کرد: در اقدام های پیشگیرانه باید آگاهی بخشی نسبت به افراد جامعه صورت گرفته و زمینه مشارکت آن ها نیز در این مبحث فراهم شود که به عنوان مثال می توان از ظرفیت شوراها و دهیاران در روستاها  و مساجد ، مدارس، اصناف، صدا و سیما و نشریات استفاده نمود.
انصاری در خصوص اقدام های مقابله ای نیز اظهار داشت:  صیانت بخشی از تجهیزاتی که در اختیار ادارات می باشد، مانند تاسیساتی که در اختیار اداره برق ، مخابرات، آب شهری و روستایی، شهرداری و … هستند ، باید با اتخاذ تدابیرو بکارگیری سامانه های هشداردهنده و ارتقای ضرایب امنیتی اماکن و تاسیسات  ،امکان سرقت برای سارقین ناممکن ساخت که این امر ازطریق استفاده از همه ی امکانات و ظرفیت ها و همچنین تعامل و همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های خدماتی میسر می شود تا انشا…. بتوانیم  یک فضای ناامن برای سارقان و فضایی لبریز از امنیت را برای یکایک افراد جامعه فراهم سازیم.