فاطمه قدیمی تصریح کرد: پیشنهاد می دهم بر اساس استاندارهای جهانی و منطبق بر معیارهای ایرانی اسلامی، نسبت به تحقق هدف “شهر دوستدار کودک” اقدام کنیم و با برنامه ریزی های مدون در راستای محیطی بهتر برای کودکان گام برداریم.

به گزارش نداي گيلان،  فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت ضمن تبریک به مناسبت روز کودک ، گفت: متاسفانه همه روزه اخبار تاسف باری از آسیب های اجتماعی برای کودکان به گوش می رسد که ضرورت بازبینی در برخی حوزه ها را نشان می دهد.

فاطمه قدیمی تصریح کرد: پیشنهاد می دهم بر اساس استاندارهای جهانی و منطبق بر معیارهای ایرانی اسلامی، نسبت به تحقق هدف “شهر دوستدار کودک” اقدام کنیم و با برنامه ریزی های مدون در راستای محیطی بهتر برای کودکان گام برداریم.

 مدیر ارتباطات و امور بین الملل موافقت با این موضوع را هدیه کمیسیون فرهنگی در هفته کودک دانست و افزود: به عنوان یک شهروند و یک مادر این پیشنهاد را ارائه می دهم و معتقدم داشتن “شهر دوستدار کودک” با محیطی بهتر آینده بهتری را برای این شهر رقم می زند و این کار می تواند با اقداماتی نظیر احداث بیشتر پارک ها و فضاهای تفریحی برای کودکان و … رقم بخورد.