سرپرست منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت گفت: در راستای پیشگیری از تصرفات عدوانی اراضی استملاکی آب منطقه ای گیلان در شهرستان های فومن و شفت ، اجاره این اراضی به شرط نصب تابلو اطلاع رسانی در مجاورت اراضی اجاره ای به منظور آگاهی بخشی عمومی انجام می شود.

به گزارش ندای گیلان از شفت، محمدصادق رجبی با اعلام این خبر گفت: به منظور تثبیت و اعلام مالکیت دولت در اراضی استملاکی آب منطقه ای، امور منابع آب شهرستان‌های فومن و شفت، شرط نصب تابلوی اطلاع رسانی عمومی را در مجاورت اراضی اجاره ای اضافه کرد.

وی افزود: هدف از این اقدام جلوگیری از خرید فروش اراضی دولتی و اقدامات پیشگیرانه از تصرفات عدوانی این اراضی می باشد.

رجبی اظهار داشت: این امور در ماههای گذشته نیز با نصب بنرهای اطلاع رسانی عمومی حد مالکیت اراضی استملاکی آب منطقه ای در معابر پرتردد در حوزه شهرستانهای فومن و شفت اقدام کرده بود.