معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: اقتصاد کشاورزی در کشور مغفول است زیرا هیچ شبکه ای را به صورت ملی در کشور برای حمایت از تولید به خصوص در عرصه کشاورزی و دامی نداریم .

به گزارش ندای گیلان،دکتر هاشمی  رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  در بازدید طرح توسعه مرکز کشاورزی و گردشگری رشت گفت: اقتصاد کشاورزی باید بتواند به صورت دقیق از مزرعه تا مصرف را تعریف کند و این در حالی است که شبکه ساختاری آن را داریم ولی شبکه اجرایی را نداریم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با راه اندازی این مراکز در دانشگاه ها به دنبال تغییر نگاه دانشجویان و یا تغییر در سرفصل نظام آموزشی نیستیم بلکه نوعی بذرمهارت اندیشی را دراین مراکز می کاریم.

علی اوسط هاشمی با اشاره به استفاده از یافته ها برای ارتقای فهم علمی کشاورزان در عرصه فعالیتشان، گفت:  باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که نیروهای مولد ما کشاورزان کم سواد ولی با تجربه ای هستند که آشنا به تکنولوژی جدید و کاربرد بسیاری از یافته ها در مزارع نیستند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه خاطرنشان کرد: باید با یک زبان عوام فهم به روستاها رفته و با کشاورزان این سرزمین سخن بگوییم تا اثرات این یافته های پژوهشی و علمی ما به گونه ای بر زمین نمایان شود.

وی افزود:‌ در مزارع گمشده های زیادی داریم علاوه بر اینکه بیگانگی های زیادی را نسبت به یافته های روز داریم ولی ما از طریق این مراکز می توانمی این یافته ها را به روستاها ببریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان در ادامه بازدید از مرکز کشاورزی رشت  به تشریح مراحل واگذاری فعالیتهای آموزشی فنی و حرفه ای استان به بخش خصوصی و چگونگی ارایه طرح توسعه مرکز کشاورزی و دهکده الگویی رشت پرداخت.

محمدحسینی همچنین اظهارداشت: نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور، در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار با هدف ارایه آموزش های اثربخشِ منجر به اشتغال، در مرکز آموزش کشاورزی و گردشگریِ رشت ساخته شد.