مدیر کل امور مالیاتی گیلان گفت: درآمد‌های عمومی گیلان، ۳ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مدیر کل امور مالیاتی گیلان گفت: در آمد‌های عمومی مصوب گیلان برای ۳ ماه نخست امسال بیش از ۷ هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال است که از این مقدار ۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال از محل مالیات وصول شد و ۸۹ درصد درآمد‌های پیش بینی شده در این مدت محقق شده است.

علیرضا نوروزی با اشاره به افزایش ۹۸ درصدی درآمد‌های عمومی گیلان در ۳ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، افزود : از، ۳ هزار و ۶۲۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال میزان درآمد‌های مستقیم مالیاتی مصوب گیلان برای بهار امسال، ۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال معادل ۸۸ درصد محقق شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۱ درصد بیشتر است.

وی اضافه کرد: همچنین از ۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۵۹ میلیون ریال درآمد غیر مستقیم مالیاتی مصوب برای سه ماهه نخست امسال، ۳ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال معادل ۹۶ درصد میزان مصوب وصول شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷۳ درصد افزایش یافته است.