رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: با اقدامات اصلاحی انجام شده میزان تولید زیتون در استان گیلان امسالدر مقایسه با سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، صالح محمدی با اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی برای بهبود شرایط تولید زیتون در گیلان گفت: با رعایت مسائل فنی مانند هرس به موقع درختان و فرم دهی و جوان سازی باغات میزان تولید را نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای فنی مناسب با باغات زیتون نقش مهمی در افزایش بهره وری دارد، افزود: مبارزه با آفات و بیماری‌ها و مگس زیتون موجب شده که میزان تولید زیتون استان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، میزان تولید زیتون امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۳ برابر گزارش شده است.

محمدی با اشاره به اینکه ۲۶ استان کشور در حوزه تولید زیتون فعالیت دارند، افزود: ۶ استان از جمله گیلان در این حوزه شاخص هستند.