مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: در سال ۹۹ حدود ۳۵۳ میلیون متر مکعب گاز CNG در استان مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۸ و ۴ دهم درصد افزایش یافته است.

کوروش بالادست  ، مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: در سال ۹۹ حدود ۳۵۳ میلیون متر مکعب گاز CNG در استان مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۸ و ۴ دهم درصد افزایش یافته است.

او با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از ۲۴ آبان سال ۹۸ و استقبال مردم از مصرف CNG، اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌ها، تغییر نکردن قیمت گاز CNG را از عوامل افزایش مصرف این سوخت پاک دانست.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان ، با بیان اینکه با مصرف این مقدار گاز CNG، در مصرف حدود ۳۲۵ میلیون لیتر بنزین در استان صرفه جویی شده است، تصریح کرد:گیلان ۱۰۰ باب جایگاه عرضه کننده CNG فعال دارد.