رئیس سازمان چای گفت: تا امروز ۷۰ هزار و ۵۷۳ تُن برگ سبزچای از چایکاران خریداری شده که این میزان ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش ندای گیلان،حبیب جهانساز رئیس سازمان چای گفت: تا امروز ۷۰ هزار و ۵۷۳ تُن برگ سبزچای از چایکاران خریداری شده که این میزان ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی افزود: از این میزان برگ سبز ۵۱ هزار و ۸۴۷ تُن معادل ۷۶ درصد درجه یک و ۱۸ هزار و ۷۲۶ تُن معادل ۲۴ درصد هم درجه دو است.

جهانساز در خصوص پرداخت مطالبات چایکاران هم گفت: تا کنون ۲۳۲ میلیارد تومان معادل ۷۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد و ۶۸ میلیارد تومان باقیمانده هم به تدریج پرداخت می‌شود.

گیلان و مازندران بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.

برگ سبزچای در سه مرحله بهاره، تابستانه و پائیزه برداشت می‌شود.

۹۰ درصد چای کشور از باغ‌های چای گیلان تامین می‌شود.