قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش ندای گیلان از رشت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو و ۲۸ صدم درصد افزایش به ۹۸ دلار و ۶۲ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با دو و ۶۸ صدم درصد افزایش به ۱۱۰ دلار و یک سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۶۱ صدم درصد افزایش به ۵۶ دلار و ۷۸ سنت رسید.