قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش ندای گیلان از رشت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو و ۵۲ صدم درصد افزایش به ۱۰۸ دلار و ۴۳ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با دو و ۳۸ صدم درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و ۶۳ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۷ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۱۹ سنت رسید.