همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، پروژه های آبفار در شهرستان مرزی بندر آستارا به بهره برداری رسید.

به گزارش ندای گیلان از  آستارا، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، بخشی از پروژه های آبفار در شهرستان آستارا افتتاح شد.

در این روز، پروژه اصلاح و بازسازی شبکه و تأسیسات آبرسانی در روستاهای کانرود، دربند و داداش آباد به شکل کامل انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در راستای اجرای این پروژه 11 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع و خط انتقال در روستای شهرک دربند و قسمتی از داداش آباد به شکل کامل انجام شد.

انجام خط انتقال به مخزن و همچنین حفر چاه در این پروژه، ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ پیش از خرید پمپ، دستگاه ها کلزن گازی و همچنین برق رسانی از دیگر اقدامات صورت پذیرفته می باشد.

در مجموع بالغ بر 6 میلیارد ریال برای این پروژه ها هزینه شده است.

در آیین بهره برداری از پروژه های مذکور، مسئولان ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان آستارا و جمع کثیری از اهالی روستاهای مذکور حضور داشتند.