رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فومن از افتتاح پروژه آبخیزداری بیولوژیکی و مکانیکی در شهر تاریخی ماسوله خبرداد .

به گزارش ایلنا از فومن، داودی از افتتاح پروژه آبخیزداری بیولوژیکی و مکانیکی در شهر تاریخی ماسوله خبرداد و گفت: این طرح در فازهای چهارگانه دولیچال اجرا شده است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری فومن با بیان اینکه برای این پروژه حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: در حین و پس از اجرای این طرح برای ۱۸ نفر اشتغال موقت و برای دو نفر اشتغال دائم ایجاد شده است.
وی با تصریح براینکه ۱۰۵ هزار اصله نهال از انواع ون، افرا، بلوط و… در این منطقه کاشته شده است، ادامه داد: ۶ کیلومتر حصارکشی نیز در طی این پروژه اجرا شده است.
داودی همچنین یکی از اقدامات مهم حوزه آبخیزداری ماسوله را کپه کاری در ۷۰ هکتار از اراضی آن منطقه دانست و اضافه کرد: بیش از ۱۰۰۰ متر مربع بندهای چوبی و ۱۶۰ مترمربع بندهای خشکه چینی در ماسوله ساخته و اجرا شده است.
این مسئول همچنین از اجرای ۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب بندهای رسوبگیری گابیونی در این حوزه آبخیز خبرداد و تاکید کرد: عملیات های آبخیز داری مناسب در این منطقه موجب جلوگیری از رخداد حادثه سیل در ماسوله شده است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری فومن با بیان اینکه حوزه آبخیز ماسوله به دلیل فرسایش خاک و سیل‌های ویرانگر همواره مورد توجه بوده است، تصریح کرد: سه حوزه آبخیز در فومن داریم که حوزه آبخیز ماسوله رودخان دارای موضوع فرسایش خاک است