رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با اشاره به دستور جلسه قبل در خصوص تعیین وضعیت زمین های بلاتکلیف در مناطق شهرداری خواستار اعلام آمار دقیق تعداد و هزینه ساماندهی آنها از سوی مدیران مناطق شد

به گزارش ندای گیلان،شصت و چهارمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با دستور اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها محدوده منطقه ا و منطقه ۲، در اختیار قرار دادن مکانی جهت استقرار بنیاد ایران شناسی، ساماندهی مشاغل سیار با مشارکت بخش خصوصی، اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت جهت ارائه پروژه قطار شهری، کمک به اداره بهزیستی استان گیلان جهت نگهداری معتادان متجاهر در ماده ۱۶ در تالار شورا برگزار شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با اشاره به دستور جلسه قبل در خصوص تعیین وضعیت زمین های بلاتکلیف در مناطق شهرداری خواستار اعلام آمار دقیق تعداد و هزینه ساماندهی آنها از سوی مدیران مناطق شد و با اشاره به مراجعات مکرر شهروندان در این خصوص تسریع در امر ساماندهی این زمین ها را خواستار شد.
وی در خصوص در اختیار قرار دادن مکانی از سوی شهرداری جهت استقرار بنیاد ایران شناسی اظهار داشت: قطعا ایجاد این بنیاد در گیلان ضرورتی فرهنگی و تاریخی است که باید با بررسی های لازم انجام شود.
 حجت جذب با ذکر این مورد که باید ساختار مدیریتی و چارت و شرح عملکرد این بنیاد به صورت شفاف در اختیار اعضای شورا قرار گیرد، خواستار معرفی اماکن متعلق به شهرداری از سوی واحد اموال در این خصوص شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص ساماندهی گاری های دست فروش در سطح شهر با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه یک گذار و برگزاری جلسات مقدماتی در این خصوص در سازمان سرمایه گذاری شهرداری بر لزوم مطالعات دقیق و ارائه یک برنامه اجرایی مشخص با بیان جزییات طرح مدنظر جهت ارائه به صحن شورا تاکید کرد.
محمد حسن عاقل منش با اشاره به اهمیت ساماندهی زمینهای بلاتکلیف در سطح شهر اظهار داشت: عملکرد شتاب زده در ادوار گذشته در این خصوص باعث ایجاد فرصت برای برخی افراد سودجو گردید که با استفاده از این فرصت اقدام به اخذ سند بدون رعایت ضوابط گردید. لذا مقتضی میباشد با بررسی های لازم و تعیین وضعیت زمین ها از این اقدامات جلوگیری گردد.
عاقل منش با ذکر این مطلب که اسقرار بنیاد ایران شناسی در گیلان ضرورتی واجب محسوب می گردد، خواستار پیگیری و همکاری اعضای شورا و اداره املاک شهرداری در این خصوص شد.
در انتها  عطایی و کامران مدیران مناطق یک و دو شهرداری رشت در خصوص اجرای ماده ۱۱۰ و وضعیت زمین های بلاتکلیف گزارش مبسوطی به کمیسیون ارائه دادند.