در قبوض آب بهای 71 هزار مشترک خانگی شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان تخفیف اعمال شد.

به گزارش ندای گیلان،معاون مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان امروز گفت : این مشترکان از خرداد تا شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، 469 هزار مترمکعب آب کمتر مصرف کردند.

رضا سبحانی افزود : 71 هزار مشترک خانگی شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان در این مدت با رعایت الگوی مصرف موجب صرفه جویی ۷۶۲ میلیون ریالی شدند.