در نود و دومین جلسه شورای شهر لایحه مطالعات پیشنهادی در راستای راه اندازی خیابانی با عنوان غذا اعلام وصول شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، در نود و دومین جلسه شورای شهر لایحه مطالعات پیشنهادی در راستای راه اندازی خیابانی با عنوان غذا اعلام وصول شد.
این لایحه که به صورت عادی از دفتر سرمایه گذاری رسید، در نظر دارد خیابانی را با اولویت مسیر پیاده راه فرهنگی ایجاد نماید.
در این طرح ۳۰ کانکس سیار خوراک و فرهنگی از مسیر سعدی به شهرداری و محل عرضه غذا در سبزه میدان در نظر گرفته شده است.
رضا رسولی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: قبلا در همین شورا مصوب شد تا پیاده راه بیش از این برای برنامه های اینچنینی در نظر گرفته نشود.
با این حال این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون های شورا ارجاع شد.
در این جلسه لایحه کمک مالی به فردی بیمار بررسی شد.
بهراد ذاکری در این زمینه گفت: قبلا هم درخواست داشتم، بجای اینکه این بودجه به افراد مشخصی با معرفی دیگران اختصاص یابد، در یک صندوق مشخص قرار گیرد تا صرف هزینه درمان افراد نیازمند شود و یا با بودجه مواد ۱۶ و ۱۷ یک مرکز درمانی ایجاد گردد.
در این جلسه همچنین تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان های آتش نشانی و مشاغل شهری مصوب شد.