مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان از طرح اعطای تسهیلات از طریق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی خبر داد.

به گزارش نداي گيلان: به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ، طهمورث لاهوتی اشکوری افزود: براساس این ماده قانونی اصلاح الگوی مصرف انرژی، به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندها با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، از محل منابع مالی ماده (73) این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی در نظر گرفته شده و آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان را از حامیان محیط زیست دانست و گفت: طبیعت و محیط زیست ، موهبتی خداوندی است و آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری را در بر خواهد داشت ؛ از اینرو ، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب وارد شدن به آن جزیی از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد : بر همین اساس جلسه ای در قالب یک کارگروه ، مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شده است.
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی که فرآیند تولید و محصول تولید شده آنها نیاز به اصلاح الگوی مصرف انرژی داشته باشند مشمول اعطای تسهیلات ماده مربوطه شوند که اعتبار این ماده در سال جاری 400 میلیارد ریال است.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی گیلان می بایست در قدم اول پرسشنامه های اطلاعاتی را تکمیل نموده و سپس به سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) ارسال نمایند.
وی اضافه کرد: پرسشنامه ها در کمیته فنی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید به کارگروه جهت تصویب طرح پیشنهادی و تعیین میزان تسهیلات اعطایی ارسال می شود.
دو هزارو 600 واحد صنعتی در گیلان فعال است