عضو شورای شهر رشت گفت: هر چه سکوت می کنیم، فشارها بیشتر می شود و ناجوانمردی ها و بی اخلاقی ها بر شورا افزایش می یابد.

به گزارش ندای گیلان، اسماعیل حاجی پور در هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر رشت بیان داشت: باعث خرسندی است که گیلان به عنوان استان معین لرستان انتخاب شده است و گویا شهرداری رشت نخستین شهرداری بود که به کمک سیل زدگان شتافت.

وی ضمن تقدیر از خدمات مدیریت شهری رشت در لرستان، به موضوع عدم احراز حکم شهردار از سوی وزارت کشور اشاره نمود و ابراز کرد: شرایط به گونه ای شده که کوچکترین مشکلی را به گردن فقدان شهردار می اندازند.
عضو شورا افزود: متاسفم اینهمه هجمه بر افرادی است که بالغ بر ۴۰۰ هزار رای دارند.
یکی نمی پرسد ۳ شهرداری که معرفی کردیم و با دستگاه های نظارتی هماهنگ کردیم، چرا وزارت کشور حکم را صادر نکرد!
وی ادامه داد: هر چه سکوت می کنیم، فشارها بیشتر می شود و ناجوانمردی ها و بی اخلاقی ها بر شورا افزایش می یابد.
چطور وزارت کشور با رد افراد، با آبروی افراد بازی میکند. چرا مستندات رد افراد را بیان نمی کنند؟ حفظ آبروی افراد از آبروی خانه خدا بالاتر است. چه شده هر کس کوچکترین عملکرد بدی داشته باشد، بنام شورا و شهرداری نوشته می شود.
حاجی پور تاکید کرد: شورا تلاش کرد و مطالبات پیمانکاران در پایان سال تسویه شد. خودمان با حضور در مناطق و پیگیری برای مطالبات در مناطق حضور یافتیم و برای دریافت مطالبات دولتی نخواستیم سربار دیگر دستگاه ها شویم. برای پرداخت ارزش افزوده مرتب بازی درآوردند.
عضو شورا از نحوه برخورد رسانه ملی گله کرد و از سخنگوی شورا خواست پاسخ اظهارات رسانه ملی را بدهند و گفت: اگر رسانه ها به ناحق حرف می زنند باید پاسخ آنها را داد.
حاجی پور همچنین از کمیته پیگیری گله کرد و گفت: با تصویب حق انشعاب بار مالی را به گردن شهروندان گذاشتیم. چرا از همه شهروندان این وجه دریافت می شود. قرار بود شورا پیگیر باشد تا وجه دریافت شده در پروژه های خاص هزینه شود و به مردم خدمات دهد. قرار بود هر ۳ ماه گزارش دهند، چقدر اداره آب دریافتی داشته است. و قرار بود برای احداث تصفیه خانه های محلی هزینه شود.
وی خواست مکاتبه ای در این زمینه با شرکت آبفا صورت گیرد تا اگر گزارش ندادند، مصوبه تبصره ۳ ابطال گردد.