معاون توسعه بازرگانی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با اصلاح ساختار و تجهیز ۷۲۵ شالیکوبی ۳ تا ۷ درصد از میزان ضایعات برنج کاهش یافته است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،قاسم جوادزاده با بیان اینکه استان گیلان ۱۴۲۵ کارخانه برنجکوبی دارد که هر سال مشغول به فعالیت هستند، گفت: از دهه ۸۰ موضوع اصلاح ساختاری این برنجکوبی ها مطرح و در حال انجام است.

معاون توسعه بازرگانی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه طی ۱۵ سال گذشته و با فعالیت مستمر در ۷۲۵ کارخانه شالیکوبی اصلاح ساختاری، تجهیز و نوسازی صورت گرفته است، اظهار داشت: با این تعداد اصلاح ساختاری بین ۳تا۷درصد کاهش ضایعات ناشی از تبدیل برنج حاصل شده است.

وی در ادامه گفت: با اصلاح ساختاری کارخانه‌های شالیکوبی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک به صورت میانگین نزدیک به ۵۰ هزار تن از ضایعات برنج جلوگیری به عمل آمده است.

جوادزاده با تاکید بر اینکه با اصلاح ساختاری برنجکوبی ها بیش از ۱,۲۵۰ میلیارد تومان ارزش مالی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد، اضافه کرد: به صورت میانگین سهم هر کشاورز گیلانی چهار میلیون تومان بوده است.

وی در خصوص نرخ تبدیل شلتوک به برنج که ستاد تنظیم بازار نرخ نهایی به برنجکوبی ها اعلام می‌کند نیز گفت: کارخانه‌های معمولی ۱۶۰۰ تومان، درجه ۲ نیز ۱,۷۵۰ تومان و برای برنجکوبی های درجه یک نیز ۱۹۰۰ در نظر گرفته شده است.

جوادزاده با تاکید بر اینکه هزینه دریافتی برنجکوبی ها با توافق کشاورز و صاحب کارخانه می‌تواند به صورت ریالی و یا برنجی صورت پذیرد، افزود: در طرح نظارتی بر رعایت اعلام نرخ تبدیل برنج از آغاز شهریور تاکنون بیش از ۴۵۰ برنجکوبی مورد بازرسی قرار گرفته است.