مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور اتریش با حضور آقای روحانی در مجموعه سعدآباد برگزار شد.

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور اتریش با حضور آقای روحانی در مجموعه سعدآباد برگزار شد.

 رئیس جمهور کشورمان در کاخ سعد آباد از رئیس جمهور اتریش استقبال کرد.

استقبال 4
هاینس فیشر عصر دیروز وارد تهران شد. بیش از دویست نفر از مقامات سیاسی، اقتصادی و تجاری از جمله نمایندگان 130 شرکت اتریشی ، فیشر را در سفر به ایران همراهی می کنند .

افزایش حجم مبادلات تجاری و تشکیل نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی از اهداف این سفر است.

تهران در روزهای گذشته میزبان مقامات عالی رتبه همچون رئیس جمهور قرقیزستان، وزیران امور خارجه اسپانیا و جمهوری چک، وزیر اقتصاد عراق و هیئت اقتصادی آلمانی بود .

استقبال 2

 

بعد از مراسم استقبال رسمی، رؤسای جمهور ایران و اتریش نشست دوجانبه خواهند داشت و سپس نشست مشترک با حضور وزیران برگزار خواهد کرد.

سپس آقایان روحانی و هانس فیشر در جمع خبرنگاران حضور خواهند یافت.