رییس جمهوری در جمع مردم استان یزد با بیان اینکه «دولت یازدهم ارزش پولی ملی، ثبات بازار ملی و روند کاهنده تورم را باوجود کاهش شدید و کم سابقه درآمدهای نفتی حفظ نموده»، اطمینان داد که سال 95، سال شکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود.

ندای گیلان:رییس جمهوری در جمع مردم استان یزد با بیان اینکه «دولت یازدهم ارزش پولی ملی، ثبات بازار ملی و روند کاهنده تورم را باوجود کاهش شدید و کم سابقه درآمدهای نفتی حفظ نموده»، اطمینان داد که سال 95، سال شکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود.

resized_1512403_304 resized_1512408_453 resized_1512409_425 resized_1512410_859 resized_1512411_782 resized_1512412_519 resized_1512413_916 resized_1512414_630 resized_1513206_612 resized_1513207_625 resized_1513208_560 resized_1513209_528 resized_1513210_831 resized_1513211_868 resized_1513212_193 resized_1513213_990 resized_1513214_269