رییس اسبق دانشگاه گیلان گفت:متاسفانه ما هنوز نتوانسته ايم به يک داد و ستد علمی با جامعه جهانی برسيم و بر حسب معيارهای جهانی مولد دانش باشيم.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،علی اصغر ورسه ای شب گذشته در مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی که با حضور اساتید برجسته علم ریاضیات و با همکاری شهرداری رشت با بیان اینکه ورود به رياضيات نخست علاقه می خواهد و اين علاقه در نخستين برخورد با رياضيات رخ ميدهد گفت:اگر علاقه نباشد ،آشنايی با رياضيات صورت نمی گيرد.

رييس اسبق دانشگاه گيلان افزود:در كنار علاقه ،داشتن استعداد ،فهم رياضی و تلاش ،انسان را به مانند مريم ميرزاخانی اوج می رساند.

ورسه اي عنوان كرد:در سال ١٣٥٥ سازماني در كشور تاسيس شد با نام سازمان پرورش استعدادهای درخشان كه با آزمون دانش آموزان برتر را می پذيرفتند و تعليم مي دادند ،سپس بعد از انقلاب نهاد ديگري تشكيل شد تحت عنوان مدرسه نيزهوشان كه عده ای از دانش آموزان دارای هوش بالا را در اين مدارس تعليم می دادند.

وي افزود:متاسفانه در كشور ما دارندگان استعدادهای برتر در ورود به دانشگاه یا به رشته های پزشکی و يا به رشته های مهندسی روی می آورند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تصریح کرد:وقتی كه استعدادهای برتر ما به رشته های علوم پايه نروند طبيعتا نمی توانيم محقق برجسته و دانشمند داشته باشيم.

رييس اسبق دانشگاه گيلان بيان داشت:فرآيند ديگری در كشور ما دنبال شد تحت عنوان المپياد رياضي كه با آموزش و آزمون های متوالي تيم هايی انتخاب می شوند و به المپياد رياضی بين المللی اعزام می شوند.

وي با اشاره به سرنوشت اين المپياد اذعان داشت:اغلب اين افراد در دانشگاه، رشته مهندسي دانشگاه شريف را انتخاب كردند و وارد رشته رياضی دانشگاه شريف شدند كه مريم ميرزاخانی از جمله اين افراد محسوب می شد.

ورسه اي ادامه داد:اين افراد بدون استثنا از كشور خارج مي شوند و در دانشگاه های برتر كشورهای خارحي به مدرك بالای علمی می رسند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان با اشاره به اينكه مريم ميرزاخاني يک پديده تكرار نشدنی است بيان داشت:از ديگر مشكلات كشور ما فرار مغزهاست كه اين المپياد رياضی به اين امر كمک شايانی كرده است.

وي افزود:متاسفانه ما هنوز نتوانسته ايم به يک داد و ستد علمی با جامعه جهانی برسيم و بر حسب معيارهای جهانی مولد دانش باشيم.

ورسه اي اظهار داشت:سهم ما اين بوده كه استعدادهای درخشان را شناسایی كنيم و روانه كشورهای ديگر كنيم و با پيروزی بر خود بباليم.

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: افتخار به امثال ميرزاخانی را براي ما كافی نيست و كاش شرايطی داشتيم كه اينگونه استعدادها بتوانند در همين كشور به پيشرفت علم كمك كنند.

ورسه اي اذعان داشت:ميرزاخاني تكرار شدني نيست چرا كه در قرن ٢١ وي يكي از ١٠٠ نفري در دنيا است كه مدال فيلدز رياضيات را بدست آورده است.

وي در پايان اظهار داشت:مريم در سپهر رياضيات ستاره اي هميشه درخشان شد و در تاريخ رياضيات به عنوان رياضيدان نام آور در یادها ماندگار خواهد شد.