کوچکی نژاد گفت: با همکاری حسنی، نماینده رشت نامه‌ای برای سؤال از وزیر ورزش درباره سپیدرود تهیه‌کرده‌ایم و باید استاندار، مدیرکل و وزیر در این رابطه پاسخگو باشند.

به گزارش ندای گیلان،رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیر بودن استان گیلان اظهار کرد: پیگیری مرکز توان‌بخشی گیلان از ضروریات است و باید موردتوجه قرار گیرد.

جبار کوچکی نژاد با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های منابع انسانی افزود: برخی از مدیرانی که اکنون در دولت مسئولیت دارند در دولت قبل نیز فرماندار و مدیرکل بوده‌اند و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت تیم سپیدرود رشت گفت: هیچ‌گاه در تیم سپیدرود اعمال‌نفوذ نکرده‌ام و معتقدم کسی که می‌تواند به تیم کمک کند باید در کنار تیم باشد.

کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه نباید مسئولان دولتی در دیوار شیشه‌ای بنشینند و نظاره‌گر باشند تصریح کرد: با همکاری حسنی، نماینده رشت نامه‌ای برای سؤال از وزیر ورزش درباره سپیدرود تهیه‌کرده‌ایم و باید استاندار، مدیرکل و وزیر در این رابطه پاسخگو باشند.