معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، از سوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده‌اند، اعلام کرد.