عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:واردات برنج باید طبق اصول ومنطق باشد چراکه واردات بی رویه برنج تولیدکنندگان داخلی را دچار آسیب کرده و ضربه مهلکی بر پیکره تولیدکنندگان برنج وارد می سازد.

به گزارش نداي گيلان: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:واردات برنج باید طبق اصول ومنطق باشد چراکه واردات بی رویه برنج تولیدکنندگان داخلی را دچار آسیب کرده و ضربه مهلکی بر پیکره تولیدکنندگان برنج وارد می سازد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اهمیت محصول برنج و چای افزود:این دو محصول راهبردی نقش مهمی در اقتصاد گیلان دارند و وزارت جهادکشاورزی باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری از تولید داخل و تولید کنندگان حمایت ویژه بعمل آورد.
نماینده مردم رشت با توجه به افزایش ۱۰۰هزارتنی تولید برنج وکاهش ۴درصدی سطح زیرکشت در سال زراعی جدید افزود:تولید کنندگان داخل باید حمایت شوند و با توجه به آمارها در سال زراعی جدید حداقل ۱۰۰هزارتن افزایش تولید برنج داشته ایم و این درحالی است که چیزی درحدود ۴درصد از سطح زیر کشت این محصول کاهش یافته است و این کاهش ۴درصدی باید زنگ خطری برای مسئولان بخصوص وزارت جهادکشاورزی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:میزان تولید برنج در سال جدید چیزی در حدود ۱میلیون و ۸۵۰ هزارتن میباشد و باتوجه کاهش ۴سطح زیر کشت این محصول،درواقع چیزی درحدود ۷۴هزارتن را از دست داده ایم.