روزنامه‌های گیلان، امروز همچنان به موضوع انباشت زباله‌های سراوان پرداختند و از آمار بالای شیوع سرطان در گیلان تا اتصال تراموا به قطار بین شهری این استان تیتر زدند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، روزنامه‌های گیلان، امروز همچنان با آب و تاب خاصی به موضوع انباشت زباله‌های سراوان پرداختند و از آمار  بالای  شیوع سرطان در گیلان تا اتصال تراموا به قطار بین شهری این استان تیتر زدند.

27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-1 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-2 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-3 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-4 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-5 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-6 27-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-7وزنامه های امروز گیلان؛