احمدی که در ایام مدیریتی خود همیشه از اقتدار و صلابت برخوردار بود توانست سکان کشتی به گل نشسته شهرداری رشت را با ده ها بحران جدی به دست گیرد و پس از چند ماه، آرامش اولیه را به این مجموعه عظیم که حدود چهار هزار پرسنل دارد را برگرداند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، پس از روی کار آمدن شورای پنجم رشت و تلاش برای اتحاد و انسجام و انتخاب یک شهردار توانمند مانند دکتر مسعود نصرتی همگان نفس راحتی کشیدند که دیگر تلسم نفرین شده شهرداری رشت و مدیریت شهری که هر سال یک شهردار را به خود ببیند شکسته شد و شهر رشت در چهار سال پیش رو ثبات در مدیریت شهری را تجربه خواهد کرد!
پس از روی کار آمدن مسعود نصرتی که یکی از شهرداران توانمند و موفق کشور بوده و سابقه شهرداری قزوین را در کارنامه خود داشت برنامه هایی در حال شکل گرفتن بود که نوید روزهای خوش را برای شهر رشت به ارمغان می آورد.
اما دیری نپایید که سهم خواهی های برخی از افراد شورای شهر رشت و دو قطبی کردن فضای شورا و استفاده از برخی رسانه های زرد در ایجاد پروپاگاندا علیه دکتر نصرتی و مجموعه مدیریت شهری وی را با یک شوک بزرگ مواجه کرد که به جای پرداختن به مسائل کلان شهری و جذب منابع و اعتبارات برای پیشبرد اهداف تعیین شده در جهت عمران و آبادنی شهر، هر روز به دنبال راه حلی به جهت فرار از حواشی ایجاد شده توسط برخی از اعضای رانتخوار شورا و نوچه های آنان باشد!
وقتی که مسعود نصرتی عرصه را برخود تنگ دید پا به فرار گذاشته و رشت را برای همیشه ترک کرد که بلافاصله بعنوان معاون سازمان همیاری شهرداریهای کل کشور منصوب گردید!
پس از فرار دکتر نصرتی از دست برخی از اعضای شورای پنجم بدبخت های همیشگی به شهر رشت بازگشته و غریب یه یکسال شهرداری عظیم رشت با سرپرست‌ اداره گردید که این موضوع نیز حاصل اختلاف و جدال اعضای شورا در جهت انتخاب شهردار و رد گزینه های انتخابی از سوی وزارت کشور بود!
متاسفانه پس از گذشت یکسال از فرار به حق دکتر نصرتی شورای پنجم رشت شخصی را بعنوان شهردار رشت برگزیدند که تعجب همگان را برانگیخت و پس از تکیه این شخص بر صندلی پرحاشیه مدیریت شهری رشت از روزهای ابتدایی خط اعضای شورای شهری که وی را منتخب کرده بودند را نخوانده و هیچگونه هماهنگی با شورا و مدیریت استان در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری نداشت که البته حواشی بسیاری را نیز با خود به همراه داشت و از جمله این حواشی دستگیری مشاور وی در محل شهرداری رشت بود که در نهایت توسط همان اعضای شورا استیضاح گردید و زخم دیگری بر پیکر بی جان رشت مظلوم وارد گشت!
پس از انتخاب سید محمد احمدی بعنوان شهردار رشت و با توجه به سوابق پررنگ اجرایی وی همگان راه سختی را برای وی متصور بودند!
احمدی که در ایام مدیریتی خود همیشه از اقتدار و صلابت برخوردار بود توانست سکان کشتی به گل نشسته شهرداری رشت را با ده ها بحران جدی به دست گیرد و پس از چند ماه، آرامش اولیه را به این مجموعه عظیم که حدود چهار هزار پرسنل دارد را برگرداند.
پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و مخصوصا کارگران شهرداری که همیشه یک مسئله جدی در این نهاد عمومی بود و دستور در اولویت قرار دادن پرداخت حقوق کارگران و پاکبانان قبل از حقوق کارمندان یک انقلابی را در بدنه مدیریت شهری ایجاد کرده که همگان احمدی را مورد تحسین قرار دادند.
در ادامه ثبات در مدیریت میانی و عدم فشارپذیری از اعضای شورا در انتصابات مدیران میانی به هر قیمتی را در دستور کار خود قرار داد و توانست با بهره گیری از مدیران با تجربه و ایجاد فضایی امن برای مدیران میانی خود انگیزه کار کردن را در آنان به جود آورد.
در ادامه اقدام کم نظیر برخورد با مافیای نسق سازان و سازندگان غیر اصولی ساختمان در شهر رشت مانند یک بمب در سطح استان و شهر رشت بود که هیچ شهرداری تاکنون چنین جراتی را از خود به نمایش نگذاشته بود!
با این اقدام و تخریب چند ساختمان غیر اصولی بخش عظیمی از ساختمان‌های در حال ساخت غیر اصولی تعطیل و به حالت معلق درآمد که این مهم نشان از عزم جدی سید محمد احمدی در جهت مبارزه با رانتخواری و فساد در سیستم مدیریت شهری رشت بود!
این اقدامات شهردار رشت به مزاج برخی از اعضای شورای شهر رشت که خود درگیر حواشی زیادی بودند خوش نیامده و سر ناسازگاری و تخریب سید محمد احمدی را از سر گرفتند که طی ماه گذشته با ایجاد حواشی در صحن شورا آغاز و هفته گذشته به طرح سوالاتی کم اهمیت از شهردار رشت در جهت فراهم نمودن مقدمه استیضاح ادامه یافت!
حال باید از اعضای شورای پنجم رشت که فقط یک عضو از یازده عضو آن توانستند به شورای ششم راه پیدا کنند پرسید که آیا میخواهید پازل رسوایی خود را در روزهای پایانی حضور خود در پارلمان شهری رشت تکمیل کرده و انتقام عدم اعتماد و تایید از سوی دستگاه های نظارتی و در ادامه مردم را از رشتواندان تلافی نمایید؟!

قطعاً اصحاب رسانه بعنوان چشمان بیدار جامعه اجازه چنین سوء استفاده هایی را به برخی از اعضای شورای شهر رشت نداده و در صورت ادامه این روند با ورود جدی به تخلفاتی را که در چهار سال اخیر انجام داده اند و دریافت مستندات آن از مدیریت شهری و انتشار در سطح رسانه ها مقدمات حضور در زندان لاکان را بعنوان تعطیلات پس از مدیریت جهادی در شورای شوم پنجم رشت برای آنان به ارمغان خواهد آورد، چرا که بسیاری از سیستم های نظارتی و سایر دست اندرکاران قطعاً از این همکاری و ورود رسانه ای در جهت رسوا کردن این شورای شوم خوشحال شده و آمادگی کامل اقدامات پس از آن را دارند!