حمیدرضا امام پناهی از تعطیلی شعبه بانک ملی گوراب پس انتقاد کرد و گفت: مسئولان شهرستان و استان باید از این اقدام جلوگیری نمایند.

حمیدرضا امام پناهی در گفتگو با جمعی از خبرنگاران فومن از تعطیلی شعبه بانک ملی گوراب پس انتقاد کرد و گفت: مسئولان شهرستان و استان باید از این اقدام جلوگیری نمایند.
وی افزود: در سال های پیشین نیز قرار بود این شعبه را جمع آوری کنند که با وساطت ابوالشهدا حاج شمس الله امام پناهی به کار خود ادامه داد.
فرماندار سابق رشت از استاندار گیلان و سرپرست فرمانداری فومن خواست تا به این موضوع ورود کرده و مانع جمع آوری این شعبه بانکی شوند.
امام پناهی با بیان اینکه دهستان گوراب پس با توجه به اینکه یک قطب گردشگری بدلیل وجود دژ تاریخی قلعه رودخان و اقتصادی و کشاورزی منطقه و استان است و در همجواری دهستان نصیرمحله شفت نیز قرار دارد ادامه کار این شعبه بانکی توجیه پذیر است.
فرماندار اسبق رضوانشهر با بیان اینکه هرچند با پیگیری های صورت گرفته از طریق سرپرستی بانک ملی استان قرار شد این شعبه با تبدیل شدن به باجه بکار خود ادامه دهد، اما خواسته تمامی خانواده های معظم شهدای منطقه از جمله پدر شهیدان تسلیمی و مادر شهیدان امام پناهی و همه مردم شریف ۲۲ روستا است که به جهت تقویت مرکز دهستان این شعبه بانکی به کار خود ادامه دهد.