هواشناسی گیلان اعلام کرد:از غروب امروز بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود اما در جلگه‌ها پدیده ی غالب بارندگی است

ندای گیلان:علی علی‌دوست کارشناس هواشناسی گیلان در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: با ورود سامانه سرد و بارشی امروز آسمان گیلان تمام ابری و بارندگی است.

وی با بیان اینکه کاهش دمای گیلان ناشی از ورود سامانه سرد و بارشی است، افزود: از غروب امروز بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود اما در جلگه‌ها بارندگی است.

کارشناس هواشناسی گیلان هوای فردا در این استان را تمام ابری و همراه با بارندگی و کاهش دما پیش‌بینی کرد و گفت: در ارتفاعات این استان همچنان بارش برف است.

وی استقرار سامانه سرد و بارشی در گیلان را موقت دانست و تصریح کرد: این سامانه تا غروب فردا از گیلان خارج می‌شود.

علی‌دوست با اشاره به اینکه با خروج سامانه سرد و بارشی کاهش ناپایداری پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه هوای گیلان خوب و آفتابی است.

وی دمای فعلی رشت را پنج درجه و رطوبت نسبی نیز 97 درصد عنوان کرد و یادآور شد: دریا برای فعالیت صید و صیادی نامناسب است.