سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان در بازدید از زندان انزلی بر ارتقاء سلامت زندانیان و الویت هدفمند کردن کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد.

به گزارش ندای گیلان از انزلی،سید حمید حسینی با حضور در زندان انزلی ضمن بازدید از زندان با تاکید بر اینکه رویکرد کاهش جمعیت کیفری یکی از اهداف پیشبرد سیاستهای سازمانی و مورد تاکید ریاست محترم سازمان زندانهای کشور است خواستار تدابیر و استفاده از بستر های موجود در توانایی بالقوه برای رسیدن به این هدف و رشد آن در همسو شدن با سیاستهای سازمان مهم و ارایه راهکارهای علمی و فنی را در حبس زدایی در چارچوب قانون و استفاده از خرد جمعی شد.

مدیر کل زندانهای گیلان ، حضور مستمر مقامات قضایی در زندانها را نقطه عطف در مسیر کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و افزود : در آخرین جلسه برگزار شده هم اندیشی تخصصی که روسای ستاد و زندانها حضور داشتند ارایه یک زمانبندی بهینه مبنی بر حضور مقامات قضایی ، استفاده از تاسیسات حقوقی موثر و برنامه ريزي و اجرای طرح هاي آموزشي در بهبود و مهارت کارکنان و بهسازی منابع انسانی برای رسیدن به اهداف کاهش جمیعت کیفری مطرح شد.

وی همچنین بر ارتقاء سلامت زندانیان و الویت هدفمند کردن کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد.

سید حمید حسینی بررسی موانع ، چالشها ، ماهیت رفتار ارتکابی و شناسایی آسیبها را یکی دیگر از موارد مهم در زمینه زندانبانی نوین برشمرد و گفت : زندانبانی نوین و بکارگیری مجموعه ای متشکل از برنامه ها ،رویه ها و مستندات مربوطه نیاز به افزایش دانش ، تعامل پذیری ، خرد جمعی و ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در زمینه های تخصصی در این امر دارد که می بایست بصورت تخصصی پیگیری شود.

وی  ارتقاء سلامت زندانیان و سبک ارایه خدمات سیستماتیمک را نقش کلیدی در این راستا دانست و افزود: از بُعد تخصصی و حرفه ایی باید در این زمینه وارد شویم و عواملی همچون تغییر در آگاهی ، نگرش و افزایش مهارت در سلامت از خود و دیگر مسایلی که می تواند بستری لازم در ارتقاء سلامت زندانیان را گسترش دهد پررنگ تر سازیم.

در پایان احمدی نژاد رییس زندان انزلی ضمن ارایه گزارشی از برنامه های فرهنگی ، اصلاحی و تربیتی در خصوص ایجاد بسترهای لازم و استفاده از ظرفیتهای موجود در کاهش جمعیت کیفری گفت : در جلسات برگزار شده استفاده از ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار گرفته و با رایزنیهای انجام شده توانستیم تاثیرات مثبتی در زمینه های کاهش جمعیت کیفری داشته باشیم و با همدلی و کار گروهی در ارتقاء هر چه بیشتر رئوس سازمانی قدم بر می‌داریم.